PL | EN
Lulinka.pl – Ręcznie tworzone autorskie lalki | POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Deklaracja ochrony prywatności
Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie.
Chcemy, abyście wiedzieli, jakie dane są zachowywane, a jakie nie.

Gromadzenie danych
Przeglądanie naszego serwisu jest możliwe bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak wymagane w celu realizacji żądanej usługi, czyli zamówienia lalki lub innych produktów.

W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje.

Cel wykorzystania danych
Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek
Użytkownik ma prawo korygować wszelkie dane osobowe przechowywane w naszym systemie jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany niżej.

Prawo do wycofania zgody
Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany niżej.

Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Kontakt
W przypadku pytań oraz sugestii prosimy pisać na adres: kontakt@lulinka.pl