PL | EN
Lulinka.pl – Ręcznie tworzone autorskie lalki | REGULAMIN
REGULAMIN

Wprowadzenie
1. Właściciel Lulinka.pl – LULINKA Jolanta Majchrzak, Lulin 1/1, 62-065 Grodzisk Wlkp., NIP:788 001 22 51 umożliwia zakup towarów pod adresem www.lulinka.pl
2. Regulamin określa zasady zamawiania produktów na www.lulinka.pl

Zasady ogólne
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem korzystającym z www.lulinka.pl a Właścicielem serwisu.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunek; uwaga! nie wystawiamy faktur VAT) wraz z dostarczonymi produktami.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Aby dokonać zakupu na www.lulinka.pl należy złożyć zamówienie, korzystając z formularza „zamawiam i płacę”.
5. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W sezonie świątecznym (grudzień) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
6. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (zakładania konta użytkownika).
7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu/ów z dostępnej oferty, a następnie skorzystać z formularza „zamawiam i płacę”. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu „zamawiam i płacę” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do właściwej realizacji zamówienia. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Polityki prywatności -> czytaj.
8. Do momentu otrzymania potwierdzenie zamówienia drogą mailową Użytkownik ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia. Rezygnacji można dokonać pisząc na adres: kontakt@lulinka.pl
9. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do wpłaty należności za wybrany produkt/y oraz koszty przesyłki na nr konta podany w mailu potwierdzającym. Wpłata powinna zostać zrealizowana przez Użytkownika w czasie 48 h od otrzymania maila potwierdzającego zamówienie.
10. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt: kontakt@lulinka.pl
11. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

Dostawa i odbiór
1. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem usług firm kurierskich. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania. Przewidywany czas dostawy przesyłki pocztowej to 2-3 dni robocze liczony od dnia nadaniu przesyłki. Przesyłki nadawane są w ciągu 48h od dnia zaksięgowania należności na koncie. [Uwaga! W sezonie świątecznym (01-24 grudnia) oraz w sezonie urlopowym czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu]. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia dostawy przesyłki wynikłe w skutek działań firm kurierskich.
2. Dostawa zagraniczna realizowana jest po wcześniejszym skalkulowaniu i potwierdzeniu kosztów wysyłki.
3. Koszty przesyłki zakupionych produktów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu.

Płatności
1. Ceny produktów na stronie www.lulinka.pl podawane są w złotych polskich i zawierają VAT.
2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego bezpośrednio na konto firmowe właściciela strony www.lulinka.pl po uzgodnieniu szczegółów zamówienia drogą mailową.

Reklamacje i zwroty
1. Produkty oferowane na www.lulinka.pl są nowe. Jest to rękodzieło, więc produkty mogą różnić się od siebie.
2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez przesłanie opisu wad na adres e-mail: kontakt@lulinka.pl. Następnie należy odesłać produkt wraz z paragonem na adres korespondencyjny: Ewa Krawczyk, ul. Krasnoludków 81, 60-193 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Lulinka.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki, które Klient poniósł przy zamówieniu.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu na adres korespondencyjny: Ewa Krawczyk, ul. Krasnoludków 81, 60-193 Poznań, z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta.
6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Wcześniej jednak wymagane jest uzgodnienie dostępności towaru, na który Klient chce wymienić zamówiony wcześniej produkt. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Lulinka.pl wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym na adres korespondencyjny: Ewa Krawczyk, ul. Krasnoludków 81, 60-193 Poznań, z dopiskiem: „Wymiana”. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej z obsługą sklepu: kontakt@lulinka.pl
7. Lulinka.pl ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
8. Lulinka.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zbieranie i przetwarzanie danych
Informacje o tym, jakie dane są zbierane oraz o warunkach ich przetwarzania znajdują się w Polityce prywatności (czytaj) oraz Polityce cookies (czytaj).

Pozostałe
1. Do umowy sprzedaży produktów stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
4. Lulinka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.